Steun AKC Waterland d.m.v. het kopen van een
lot van de vriendenloterij.

vrienden

Agility

BEHENDIGHEID / AGILITY


In 1977 bedachten de organisatoren van de Crufts in Engeland een behendigheidswedstrijd voor honden, gebaseerd op de paardensport, om de lange pauzes tussen verschillende keuringen op te vullen. In 1979 is de sport naar Nederland overgebracht door enthousiaste instructeurs die de Crufts bezocht hadden.
Bij agility gaat het erom een hindernissenparcours zo snel mogelijk foutloos af te leggen. De handler, degene die de hond tijdens het parcours begeleidt, zorgt voor aanwijzingen naar de hond toe, zodat de hindernissen in de goede volgorde genomen worden. Dit vereist een team dat een goede band heeft met elkaar en dat goed op elkaar is ingespeeld.

oordat een hond intensief behendigheid mag gaan doen, moet hij helemaal uitgegroeid zijn. Als u te vroeg met de hond begint, kunnen er ernstige blessures ontstaan, zoals vergroeiingen van botten en gewrichten en spier- en/of peesproblemen. Dit neemt niet weg dat u een jonge hond toch al aan de sport kunt laten "ruiken" door hem bijvoorbeeld, rustig, aan een aantal makkelijke toestellen te laten wennen.  Globaal kun je zeggen dat kleine honden  minimaal 12 maanden en grotere honden ca. 15 maanden oud moeten zijn.
Naast de lichaamsbouw, de kracht en de wendbaarheid van de honden zijn ook volgzaamheid, dapperheid, een goed evenwichtsgevoel, intelligentie en nauwkeurigheid belangrijke eigenschappen die bepalen of een hond geschikt is voor agility.
Vergeet overigens niet om voor en na het sporten de hond een degelijke warming-up en cooling-down te geven om blessures te voorkomen!  En natuurlijk geldt dat ook voor u.
Wat is agility
Bij agility gaat het erom dat de hond, op aanwijzingen van zijn baas, een parcours van rond de 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde aflegt, het liefst snel en foutloos.  De afstand tussen de hindernissen is steeds 5 tot 7 meter. De hond moet tijdens een parcours “naakt”zijn: hij mag niets aan of om hebben. De handler mag de hond noch de hindernissen aanraken. De te gebruiken hindernissen zijn reglementair omschreven.
In een parcours kunt u aantreffen
·    Afwerkbare hoogtesprongen, tot 65 cm hoog
·    Breedtesprong, tot 150 cm breed
·    Band of hoepel
·    Tunnel; slurf/slappe tunnel
·    Slalom, doorgaans 12 palen in een rechte lijn op een onderlinge afstand van 50-65 cm
·    Tafel
·    Kattenloop, 120-135 hoog, 30 cm breed, raakvlakken 90 cm
·    Wip, 30 cm breed, raakvlakken 90 cm
·    A-schutting, nokhoogte 170 cm, nokhoek 90 graden, raakvlakken 106 cm

Beginners, gevorderden en wedstrijdlopers

De meeste verenigingen bieden agilitytraining op drie niveaus aan: beginners, gevorderden en wedstrijdlopers. Een aantal verenigingen kent daarnaast nog een trainingsgroep voor recreanten: combinaties die wel op wedstrijdniveau zitten, maar weinig of geen wedstrijden lopen.
De beginnerscursussen zijn er vooral op gericht de hond de toestellen aan te leren. Goed aanleren voorkomt later veel problemen. Voor het aanleren van de toestellen zijn verschillende methoden in gebruik. Methoden waarbij veel druk op de hond wordt gelegd, zijn af te raden. Vertrouw erop dat uw instructeur altijd op zoek is naar de beste aanpak voor jezelf en je hond. Maak gebruik van zijn/haar ervaring en je zult merken dat u en uw hond met sprongen vooruit gaan.
In de gevorderdencursussen verschuift het accent van hond naar baas. De toestelbeheersing van de hond wordt verder bijgeschaafd, maar de aandacht richt zich nu vooral op de handler. Die moet leren hoe hij zijn hond in vloeiende lijnen en zonder onnodig oponthoud van hindernis naar hindernis kan sturen. In de loop van de cursus zal de handler ontdekken hoe goed zijn hond al op hem let en probeert wijs te worden uit wat de handler allemaal aangeeft. De meeste handlers moeten een heleboel warrige, overdadige en vaak tegenstrijdige bewegingen en commando's afleren.
Een moeilijk punt blijft altijd de timing. Veel handlers reageren op hun hond: ze geven pas een aanwijzing als ze zien dat de hond inhoudt, naar de handler toedraait of zelf een volgende (meestal de verkeerde) hindernis kiest. Het is uiteraard de bedoeling dat de hond op de handler reageert: de aanwijzing moet dus komen net voordat de hond zich gaat afvragen wat de volgende hindernis zou kunnen zijn.
In de recreantengroep en zeker in de wedstrijdgroep luistert het allemaal weer net iets preciezer. De trainingsfiguren worden lastiger. Aan het contact tussen hond en handler en aan de timing worden hogere eisen gesteld. Een goede trainer zal gericht proberen de zwakke punten van een combinatie te verbeteren. In zijn algemeenheid mag je er op dit niveau van uitgaan dat elke 'fout' van de hond in werkelijkheid een fout van de handler is.

Het wedstrijdcircuit

Er zijn in Nederland twee organisaties die wedstrijden verzorgen: de Federatie Hondensport Nederland (FHN) en de KNK Cynophilia. Van deze twee is Cynophilia verreweg het grootst en maakt bovendien deel uit van de FCI (Féderation Cynologique Internationale).  De volgende uitleg heeft uitsluitend betrekking op de wedstrijden die onder auspiciën van Cynophilia worden georganiseerd. Het staat individuele combinaties overigens vrij om bij beide organisaties wedstrijden te lopen. Op een wedstrijddag kan een combinatie doorgaans 3 of 4 verschillende parcoursen afleggen, te weten een vast parcours, een jumping en een of twee spelparcoursen.
Een vast parcours bestaat uit minimaal 6 verschillende soorten hindernissen, waaronder minstens 2 en hoogstens 4 raakvlaktoestellen. De raakvlaktoestellen zijn: wip, kattenloop, A-schutting en tafel. Een jumping mag juist geen raakvlaktoestellen bevatten. Van spelparcoursen zijn allerlei varianten denkbaar.
Wedstrijdklassen

Cynophilia onderscheidt 5 wedstrijdklassen: A, B1, B2, C en veteranen. In elk van deze klassen wordt er onderscheid gemaakt tussen small, medium en largehonden. Belgische herders vallen altijd in de categorie large. Iedere wedstrijdloper begint in de A-klasse. Hij promoveert daaruit 31 dagen nadat hij zijn derde U'tje heeft gehaald. Een U (van uitmuntend) behaalt je als je het 'vastparcours' of de 'jumping' foutloos en binnen de vastgestelde tijd heeft afgelegd.
Als je in de A-klasse 3 U'tjes hebt gehaald, waarvan maximaal 2 op het onderdeel 'jumping', kom je in de B1-klasse terecht. Dit is, net als de B2 en C, een competitieklasse. Elk seizoen worden er 10 tot 12 selectiewedstrijden georganiseerd. Op deze wedstrijden kunnen op het vaste parcours en de jumping punten gehaald worden. Aan het eind van het seizoen wordt de stand opgemaakt en promoveren de beste combinaties naar een hogere klasse. Ook gedurende de wedstrijdperiode kan gepromoveerd worden op basis van de podiumplaatsen. Degradatie uit de B1 is niet mogelijk. Wel kan een combinatie besluiten vanuit de B1 over te stappen naar de veteranenklasse. De B2- en C-large bestaan beide uit 100 combinaties. Ook voor hen wordt over 10 tot 12 selectiewedstrijden een ranglijst opgemaakt die beslist over promotie en degradatie.
De veteranenklasse staat open voor honden vanaf 7 jaar. Eenmaal als veteraan gelopen, betekent altijd als veteraan lopen. Voor de veteranen zijn de hoogtesprongen en de tafel verlaagd en is de breedtesprong versmald. A-schutting en band mogen in een veteranenparcours niet zijn opgenomen.

Algemeen m.b.t. wedstrijden agility (onder Cynophilia)

Indien u wedstrijd wilt gaan lopen dient u te beschikken over een startlicentie en werkboekje of  logboekje.  De startlicentie vraagt u aan via onze vereniging bij Cynophilia  en de werkboekjes of logboekjes bij de Raad van Beheer.
Voor meer informatie hierover kunt u zich melden bij onze infobalie of vraag uw instructeur.
Voor wedstrijdinformatie zie: www.lhbsytems.nl

Bronnen
www.hondenplaza.nl
www.nvbh.nl